Brolin Geijer Consulting

Charlotte Brolin

Charlotte är verksam som organisationskonsult i Contexta Consulting AB

charlotte@contextaconsulting.se
+46(0)733 74 04 00

ch

Per Geijer

Per är verksam som konsult inom bl a telekom och beredskapsövningar, systembyggare i Filemaker Pro och konstruktör av snabba och prisvärda enkäter över SMS och e-post.

per@geijer.org
+46 (0)70 285 91 22

Linkedin
 

pg

Brolin Geijer Consulting AB | Skogsmarksvägen 16 | SE-112 65 Stockholm | Sweden